نگین و مروارید

نگین ۱۴۲ رج نقره ای

2,000,000 

نگین و مروارید

نگین شکوفه

100,000 

نگین و مروارید

مروارید توپی نمره ۸

590,000 

نگین و مروارید

مروارید لپه ای نمره ۸

350,000 

نگین و مروارید

مروارید لپه ای

380,000 
در انبار موجود نمی باشد

نگین و مروارید

مروارید سنگی سایز ۴

22,000 
در انبار موجود نمی باشد

نگین و مروارید

مروارید سنگی سایز ۵

27,000 
در انبار موجود نمی باشد

نگین و مروارید

مروارید سنگی سایز ۶

25,000 
در انبار موجود نمی باشد

نگین و مروارید

مروارید سنگی سایز ۸

38,000 

نگین و مروارید

مروارید لپه ای متری

400,000 

نگین و مروارید

مروارید سنگی ژاپنی

40,000