گیره پرده

گیره پرده آبی

85,000 
در انبار موجود نمی باشد

گیره پرده

گیره پرده سبز

گیره پرده

گیره پرده زرد

110,000 

گیره پرده

گیره پرده صورتی

143,000