روبان ساتن خالدار ۰/۵ سانت

50,000 

روبان ساتن در رنگ های متنوع

جنس ساتن

مناسب برای روبان دوزی و تزئین گیفت ها و جعبه ها و…