سنجاق قفلی اعلاء ۳

1,013,000 

جنس   استیل

سنجاق قفلی کاربردهای بسیاری از جمله ملحفه، دوخت لباس، نصب پارچه و …. دارد.