سیر گچی کوچک

10,000 

سیر کوچک

جنس  گچی

مناسب برای سفره هفت سین