شمع استوانه و مکعب سایز ۱

110,000 

شمع ساده در دو طرح استوانه و مکعب سایز 1

جنس    پارافین

فرم    استوانه

ابعاد    ارتفاع* قطر

6*5/5