شمع استوانه و مکعب سایز ۲

150,000 

شمع ساده در دو طرح استوانه و مکعب سایز 2

جنس    پارافین

فرم    استوانه و مکعب

ابعاد    ارتفاع* قطر

9/5*5/5