شمع استوانه و مکعب سایز ۳

190,000 

شمع ساده در دو طرح استوانه و مکعب سایز 3

جنس    پارافین

فرم    استوانه و مکعب

ابعاد    ارتفاع* قطر

12*5/5