شمع تولد مارپیچ رنگی ضخیم بلند ۶ عددی

72,000 

شمع تولد مارپیچ رنگی ضخیم بلند 6 عددی

جنس پارافین

دارای پایه های کوچک جهت قرارگیری داخل کیک

مناسب برای جشن تولد و سایر مراسمات