شمع قلب بهم چسبیده

27,000 

شمع قلب بهم چسبیده

جنس    پارافین

فرم     قلب

مناسب برای هدیه دادن و تزیین کردن منزل