شمع هپی بزرگ رنگی

68,000 

شمع هپی بزرگ رنگی

جنس پارافین

دارای پایه های کوچک جهت قرارگیری داخل کیک

مناسب برای جشن تولد و سایر مراسمات