صابون مدادی چین ۱۲ عددی

297,000 

صابون مدادی رنگی

از این وسیله برای علامت گذاری بر روی پارچه استفاده می شود. بعضی از این صابون ها حالت مومی و روغنی دارند که برای پارچه های ضخیم مورد استفاده قرار

می گیرند و به راحتی اثر آن ها از روی پارچه از بین می رود.