قیچی فیشر دوقلو

1,215,000 

قیچی فیشر fisher

قیچی دوقلو مخصوص برش پارچه و کاغذ