لای حریر ۲۵ یاردی

لایی در انواع مختلف به بازار ارائه می شود. در انتخاب لایی باید دقت کرد تا ضخامت و جنس آن با پاچه هماهنگ باشد. هر کدام از آنها نیز مخصوص یک نوع پارچه یا

دوخت خاص است ساده‌ترین نوع لایی است که خیلی ساده و سریع روی پارچه قرار می گیرد و اتو می شود. از این رو ، زمان انجام کار را به حداقل می‌رساند. ضخامت

لایی بر اساس جنس پارچه انتخاب می شود

در انبار موجود نمی باشد