سفره (3)

سفره با قند (11)

کله قند بزرگ (11)

کله قند کوچک جفتی (15)

گیفت (3)

گیلاس عسل خوری (5)

نبات (1)