سوزن چرخ چینی ۱۴ (۵عددی)

53,000 

مدل: HA-14
ساخت چین
ویژه استفاده در چرخ های خانگی ، صنعتی و چرخ های قدیمی
سوزن تک طرف صاف
ویژه پارچه های عادی