سوزن ۱۰ عددی

48,000 

مناسب برای دوخت و دوز و خیاطی