سوزن ۳ عددی ۵۲۸

90,000 

مناسب برای دوخت و دوز و خیاطی