سوزن ۴ عددی ۵۲۰

108,000 

مناسب برای دوخت و دوز و خیاطی