سوزن ۶ عددی

41,000 

مناسب برای دوخت و دوز و خیاطی