نمد بزرگ خالدار

315,000 

ابعاد   1 متر*1/40 متر

دارای تنوع رنگی بالا