پارچه نمد بزرگ هندوانه

225,000 

پارچه نمدی با طرح هایی شبیه هسته هندوانه مناسب برای ساخت تزئینات نمدی شب یلدا