کاغذکشی قرمز رنگ

200,000 

کاغذ های معروف به کاغذ کشی که برای تزئین گل و کادو و یا از بریده بریده های آن به عنوان ریسه های تزئینی یا آویز در جشن استفاده میشود . عرض این محصول 50 سانتیمتر و طول آن به 2/5 متر میرسد .