کله قند بزرگ طرح عروس/ترکیبی

975,000 

کله قند بزرگ طرح عروس/ترکیبی

ارتفاع   35

مناسب برای نامزدی، عقد و عروسی

طراحی متفاوت با استفاده از قند طبیعی

انتخاب به عنوان یک هدیه جالب در مراسم عقد و عروسی