کله قند کوچک طرح ترکیبی

455,000 

کله قند جفتی با گلهای فومی سفید و تور ارگانزا

طراحی متفاوت با استفاده از قند طبیعی

ارتفاع   ۱۴

مناسب برای نامزدی، عقد و عروسی

انتخاب به عنوان یک هدیه جالب در مراسم عقد و عروسی