گیره چوبی بزرگ بسته ۱۰۰ عددی

303,000 

گیره های چوبی وسیله ی تزئینی است که کاربرد گوناگونی دارد.آویزان کردن عکس ها، اتصال نامه به کادو، به خاطر سپاری یادداشت ها با وصل کردن آنها و… از موارد استفاده ی این گیره ها است.